Học sinh Lào Cai đạt 5 giải chính thức tại Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm 2018